16 koronasyke personer utskrevet fra Sykehuset Østfold

Nå meldes det om at koronatiltakene gir effekt, og på Sykehuset Østfold meldes det om flere utskrivninger.