76 førsteklassinger på Vestby skole – de kan forvente store endringer på skolen i løpet av de neste årene

Artikkelen er over 1 år gammel

Årets kull av førsteklassinger på Vestby skole består av 76 elever, og er dermed det største førsteklassekullet i kommunen. Hadde trinnet hatt noen få elever ekstra, kunne det skapt logistikkutfordringer.