Alle kultur- og idrettslokaler holdes stengt frem til skolestart

Stengningen fører til at ingen får brukt idrettshaller før til høsten, men det gjør også at kommunen kan utføre nødvendig vedlikehold denne sommeren.