(Nordstrands Blad)

OSLO: Alle tog stopper klokken 12.00 og står stille til streiken avsluttes klokken 14.00. Det vil også oppstå forsinkelser og innstillinger i tiden før og etter streiken. Det kan derfor være lurt å sjekke hvordan dette påvirker din reise.

Ruter skriver at streiken vil ramme T-bane og trikk mellom klokken 12:30 og 13. Enkelte busslinjer kan også bli berørt. Du må regne med forsinkelser også etter stansen.

Streiken rammer samtlige person- og godstog i hele landet. Årsaken er at Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund oppfordrer sine medlemmer i togselskapene og Bane NOR til politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke. Det skriver Bane NOR på sine hjemmesider.

Alle tog kjører til nærmeste stasjon innen klokka 12.00 og står der til trafikken gjenopptas fra klokka 14.00.

Togene blir minimum to timers forsinket avhengig av når de stoppet på nærmeste stasjon for å vente. Enkelte tog blir innstilt som følge av streiken, ifølge Bane NOR.

Du må også regne med følgeforsinkelser i ettermiddagsrushet. Det skyldes at oppholdet fører til at togene ikke vil være riktig plassert etter rutetabellen når de starter opp igjen klokka 14.00. Togene vil gradvis komme i rute utover ettermiddagen.

Prisavslag gis til kunder som har kjøpt togbillett før streiken var kjent, skriver Vy i en pressemelding.

- Ettersom dette er en lovlig politisk streik setter vi ikke opp alternativ transport for avgangene som blir berørt før, under og etter streiken. Kostnader til alternativ transport blir ikke refundert, skriver Vy i en pressemelding.

Vys kundesenter er også berørt og er ikke tilgjengelig under streiken.

- Vi beklager ulempene dette medfører, skriver Vy.