Antall innlagte på Sykehuset Østfold øker – men færre får intensivbehandling

Av