Åpner opp Sykehuset Østfold for ordinære pasienter

Torsdag går sykehuset fra gul til grønn beredskap.