Åpnet minnelund etter åtte års arbeid

Pårørende som ikke ønsker en egen grav, men likevel et navn å gå til, kan nå få det i Vestby.