Brann på hogstfelt i Ås - ikke spredningsfare til hus

Det brenner i Herumveien i Ås.