Tilfellene er fra Oslo, Akershus, Telemark, og Nordland opplyser Mattilsynet mandag.

– Dette er tilfeller som er meldt direkte til Mattilsynet og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Per fredag 13. september viser den pågående kartleggingen blant veterinærer 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august, heter det.

Mattilsynet venter flere svar på denne undersøkelsen i dagene framover.

Følger flere spor

Tilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet i håp om å finne årsaken til de mange tilfellene av syke og døde hunder den siste tiden. Hundeeiere anbefales fortsatt å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Den dødelige hundesykdommen begynte å spre seg i slutten av august. Det er påvist sykdomstilfeller over hele landet. Så langt har et tjuetall av de syke hundene mistet livet etter å ha blitt rammet av blodig diaré.

Veterinærinstituttet hadde per fredag obdusert 14 av de døde hundene. Samtlige av disse viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Veterinærinstituttet har også påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos ni av de døde hundene samt hos én hund som fortsatt lever.

Ukjent smittekilde

Ekspertene kan likevel ikke fastslå at det er Providencia alcalifaciens som er årsak til sykdommen. De har heller ikke fått klarhet i hva smittekilden er.

Så langt er det ikke avdekket fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Trolig er sykdommen mindre smittsom enn først fryktet. I de fleste tilfeller hvor det har vært flere hunder i samme dyrehold, har kun én hund blitt syk.

(©NTB)