Gå til sidens hovedinnhold

Bakstreversk fjernvarmevedtak

Leserbrev skrevet av Jan-Henrik Palnes, Vestby Høyre og Louise Brunborg-Næss, Vestby MDG, Son/Vestby.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken foreslo Høyre, MDG og Frp et fremtidsretta anlegg basert på jord- og solenergi da kommunestyret skulle ta stilling til fjernvarmekonsept for Vestby sentrum. Dessverre var forslaget posisjonen gikk for, med støtte av SV og R, en dyr, kortsiktig og lite miljøvennlig løsning.

I saken lå det fire ulike alternativer. Tre alternativer med et forbrenningsanlegg for bioenergi (trepellets), og ett alternativ for jordvarme/varmepumpe. Flertallet valgte å gå for en løsning med pelletsanlegg plassert på næringsområdet sør for sentrum. Frp, MDG og Høyre ønsket en løsning med bergvarme, brønner og varmepumper.

En brønnpark med bergvarme og varmepumper koster noe mer ved investering, men drift pr. år ville vært 3,6 mill. mindre enn det alternativet flertallet gikk for. Med en nedbetalingstid på 25 år vil flertallets alternativ med AP/Bygdelista/SP/SV/Venstre og Rødt koste kr 90 000 000 – nitti millioner – mer enn vårt alternativ!

Flertallets eneste argument for å lande som de gjorde var at de ville plassere et fjernvarmeanlegg på industrifeltet for å unngå sjenerende røyk for naboer. Men hadde de gått for et jordvarmeanlegg med energibrønner og solfangere hadde de ikke trengt å bekymre seg for røyk.

Vi i MDG og H er ikke helt enige om hvor det er best å plassere et fjernvarmeanlegg, men etter vår mening kommer det i andre rekke. Det viktigste vi skulle ta stilling til i denne saken var hva slags energiløsning vi skal velge for fremtidens Vestby.

Valg av varme- og energiløsninger er en viktig sak for fremtidig klimaavtrykk i Vestby. Fortetting rundt kollektivknutepunktet Vestby sentrum er riktig vei å gå for miljøet. Skal vi utvikle kommunen i tråd med våre vedtatte bærekraftsmål, er det riktig og viktig å gå for grønne energiløsninger.

Bioenergi høres grønt ut, men å brenne pellets er dessverre ikke så miljøvennlig som det kan virke ved første øyekast. Pellets er laget av trevirke. Når man brenner trevirke eller annet biologisk materiale fører det til utslipp. Likevel hevdes det at pellets er co₂-nøytralt, fordi trær binder c02 når de vokser. Det vil si, at den co2’en som frigjøres når man brenner et tre, «nulles ut» i løpet av voksetiden til et nytt tre. Problemet er bare at det tar 80 år før et tre har bundet opp like mye co₂ som det som slippes ut ved forbrenningen. Og vi trenger å kutte utslipp NÅ! Ikke om 70 eller 80 år. Nullregnskapet for bioenergi tar dessuten ikke hensyn til veien fra levende tre til pellets, med blant annet hugst og transport. Massiv hugst har dessuten store negative konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold.

Forskningen på grønn energi er i rivende utvikling. Ved NMBU foregår det nå en storstilt satsing på «termisk lagring», det vil si lagring av varme i dype brønner i bakken, slik at man kan utnytte den varmen man får fra sola bedre. Dette er fremtidens løsning! I samarbeid med NMBU kunne Vestby utviklet et banebrytende anlegg med sesonglagring av solenergi og tilnærmet null utslipp og null kroner i kostnad pr. kilowatt-time. Vi mener en kombinasjon av jord og solenergi hadde vært den beste og mest fremtidsretta løsningen for kommunen vår. I stedet legger vi altså opp til at 6000 boliger skal varmes ved å brenne trær.

I samme møte vedtok kommunestyret (med unntak av MDG) å selge fjernvarmeanlegget. Hva var da poenget med å behandle konseptet? Kommunen skal verken utvikle eller drifte det – og vil det ikke da være opp til ny innehaver av konsesjon å velge konseptet sitt? Men viktigst; hvorfor valgte man da et anlegg som skal stå å brenne ned trær gjennom de neste 100 år? Hvorfor en løsning som både er mer kostbar på sikt og mindre miljøvennlig?

Velkommen til Vestby kommune i fremtiden, vi lever i fortiden!

Kommentarer til denne saken