Skuffede ordførere etter jernbane-utsettelse

Follobanen utsettes ett år - kostnadsrammen økes med 2,2 milliarder. Det ble kjent på en pressekoferranse torsdag.