Dette skal oppgraderes i Son havn i høst

Det begynner å bli grunt for seilbåtene når det er lavvann, derfor må det mudres. Pir B skal også få nytt belegg i høst.