Her sjøsettes en lokalhistorisk skatt

Av

Den 27. juni var en merkedag for alle båtinteresserte i kommunen. Da ble motorkrysseren «Wilma» sjøsatt etter å ha blitt restaurert av soningen Anstein Spone.