Gå til sidens hovedinnhold

Behov for et kulturhus

Leserbrev skrevet av Louise Brunborg-Næss, Gruppeleder Vestby MDG.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

18. november var fire festivalarrangører og sentrale kulturaktører intervjuet i Vestby Avis om sine syn på kulturens kår i Vestby. De har fått støtte fra kommunen i flere år, men i forslaget til handlingsprogram for 2021 er støtten foreslått redusert fra årets nivå.

Det er ikke slik at dersom man får tilskudd ett år, så er man inne på budsjettet på permanent basis. Slik er det ikke på nasjonalt nivå, og slik skal det heller ikke være på kommunalt nivå. Men at lokale kulturtiltak er avhengige av kommunens støtte i tillegg til privat- og publikumsfinansiering dersom de skal overleve på sikt, er hevet over tvil.

Lokal kultur er derimot ikke avhengig av et kulturhus for å oppstå, vokse seg sterk, bygge kommunens omdømme og trekke til seg publikum fra hele regionen og kunstnere fra resten av landet og internasjonalt. Vestby kommune er et levende bevis på dette; Her bugner det av fantastiske kulturopplevelser for store og små, innendørs og utendørs på et stort antall arenaer i alle deler av kommunen, både private og kommunale. Og bak dem står kunstnere og kulturaktører, profesjonelle og amatører i alle aldre.

Det er med andre ord ikke steder å vise kultur vi mangler i Vestby. Likevel er det bred enighet om at når vi nå skal skape et levende og urbant Vestby sentrum, så trenger vi et signalbygg som kan være et naturlig samlingspunkt for kommunens innbyggere. Et vakkert og miljøvennlig bygg, som skal kunne brukes av mange.

Det er også forståelig at flere ønsker seg en visningsarena som kan ta imot flere publikummere enn de kulturbyggene vi har, og ingen er uenige i at biblioteket fortjener nye lokaler.

Kulturhuset har derimot vokst til noe langt større enn det et enstemmig kommunestyre besluttet å bygge i 2016. Da vedtok vi å bygge nytt bibliotek, kafé, samt møte- og øvingslokaler for kulturskolen. Det vi står foran nå, er et prosjekt til en halv milliard, som blant annet skal inneholde storsal med plass til 600 publikummere og en fleksi-sal som skal fungere som livssynsnøytralt seremonirom.

Selve byggingen av et slikt kulturbygg, i form av investeringskostnadene, vil ikke direkte true støtten til lokal kultur. Det kan derimot driftsutgiftene gjøre, hvis vi ikke vedtar å øke den totale potten til kultur i Vestby.

Derfor er det problematisk at kommunestyret ikke har fått presentert ulike modeller og økonomiske prognoser for driften av et kulturhus. Vi har fått utgreiinger om finanskostnader og vedlikeholdskostnader på kort og lang sikt. Det vi ikke vet nok om, er hva det vil koste å ansette folk i tillegg til det som er innbakt i driftskostnadene, altså kunstneriske og administrativt ansatte knyttet til kulturproduksjon og drift av huset. Det er ikke realistisk at dagens ansatte på kulturkontoret skal administrere et så ambisiøst kulturbygg som det legges opp til her. Bærum kulturhus har rundt 25 fast ansatte, Ullensaker mellom fem og ti. I tillegg til 15 millioner i årlige finans- og driftskostnader, bør vi altså regne med lønnskostnader på minimum 5 millioner - hvis vi da ikke legger opp til at kulturhusdriften skal finansiere seg selv. Gjør vi det, blir det neppe det folkets hus med yrende aktivitet av barn, unge og frivillige som noen snakker om, for da må vi innrette driften kommersielt. Og da er det neppe de lokale kulturaktørene som blir booket først.

Derfor mener Vestby MDG i at vi må ta en fot i bakken - og et skritt tilbake - og ha et bedre kunnskapsgrunnlag på bordet før vi setter i gang med dette store prosjektet. Hva viser innbyggerundersøkelser og markedsanalyser at vi har behov for? Hvilke målgrupper bygger vi for? Hva slags driftsmodell ser vi for oss? Hva er realistiske prognoser for publikumsbesøk, personalbehov og så videre.

Vi er enige med Sånafest, Hvitsten Salong og Kulturdøgn Soon i at den lokale kulturen trenger mer forutsigbarhet. I våre øyne betyr det å være ansvarlige, grundige og økonomisk edruelige når vi skal bygge kulturhus. Og det betyr å ha like stor omtanke for dem som skal skape kulturen som scenene som skal huse den.

Kommentarer til denne saken