Endelig er skibakken åpen

13. januar 2018, kl. 17:30