Blodbanken melder selv om karantenen på sine offisielle sider i sosiale medier.

Personer som har vært i spesifikke områder med vedvarende spredning av Coronavirus (SARS-Cov-2), og ønsker å donere blod til Sykehuset Østfolds Blodbank, har nå karantene i 28 dager etter hjemkomst.

Karantenen gjelder for personer som har hatt et opphold i de italienske regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto, eller hatt et opphold på fastlands-Kina, Iran og Sør-Korea.

Dette er den første karantenen Blodbanken innfører i forbindelse med Coronaviruset. Den 29. januar meldte de på sine Facebook-sider at Blodbanken foreløpig hadde ingen karantene, men at de fulgte nøye med på situasjonen og følger anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Blodbanken ved Kalnes etter utbruddet av coronaviruset: – Vi følger situasjon nøye