Her skal det bygges 544 boliger

På den 16 mål store Gartneritomta har Gunvald Andersen planlagt hele 544 boliger. Nå er saken, som er en del av Sentrumsplanen, oversendt kommunen.