Varslet utkastelse for tre måneder siden, men ingenting har skjedd

I over et halvt år har eieren, ifølge Vestby kommune, bodd ulovlig i strandeiendommen i Son. Kommunen har varslet utkastelse, men så langt har ingenting skjedd.