Beboere bekymret for utbyggingsplaner: - Labobakken tåler ikke mer trafikk

To hytteeiere har søkt om omregulering til bolig, og en grunneier ønsker å bygge fem hus. Nå håper beboerne i Labobakken i Son at politikerne tar til fornuften. – Den ekstremt trange og bratte veien tåler ikke mer trafikk.