Har solgt 150 boliger i Vestby - bygger flere hundre til nå

Block Watne har siden 2011 hatt prosjekter på Pepperstadmarka og Pepperstadkollen. Siden den gang har utbyggeren solgt over 150 boliger på Pepperstad, men de er langt ifra ferdige. Nå har allerede mange av boligene på Pepperstadkollen blitt overlevert, og stadig flere boliger ferdigstilles.