(Siste)

En ny kartlegging har avdekket omfanget av brannskader i Norge. Den viser blant annet at rundt 15.000 personer får medisinsk behandling for brannskader hvert år. Det er barn i alderen 0-9 år som er de mest utsatte.

– De aller fleste brannskader kan unngås, sier Kenneth Wangen, leder av Norsk forening for brannskadde.

Han påpeker at mange som pådrar seg en brannskade, selv er skyld i den. Det er også mange småbarnsforeldre som ved sin uaktsomhet bidrar til at barna får brannskader.

Her er skåldeskader en gjenganger. Dette er forhold som nå skal synliggjøres i en landsomfattende kampanje med skadeforebyggende informasjon.

– Forhåpentligvis kan vi bidra til flere blir oppmerksomme på dette, slik at antall ulykker som fører til brannskade reduseres, uttaler Wangen.

– Antall personer som årlig pådrar seg brannskader her i landet er så høyt at det må kunne karakteriseres som et betydelig samfunnsproblem. Det dreier seg om milliardbeløp i helsetjenester og andre offentlige ytelser. I tillegg medfører brannskader personlige lidelser som ikke lar seg måle, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

«Sky ilden» er en landsdekkende informasjonskampanje som skal bidra til færre brannskader, og formidle kunnskap om behandling av skader som likevel oppstår. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk forening for brannskadde og Norsk brannvernforening med støtte fra Helsedirektoratet.

Så langt har mer enn 100 brannvesen sagt ja til å være budbringere for kampanjen. Det innebærer at de i forbindelse med tilsyn og annen publikumskontakt også har med seg budskap om forebygging av brannskader. I første omgang har partnerne bak kampanjen valgt å konsentrere seg om barnehager, skoler og småbarnsforeldre som målgrupper, men innholdet i budskapet er aktuelt og nyttig for alle.

 

Denne oversikten viser antall unike pasienter som mottok behandling for brannskade av fastlege eller legevakt:

 • 2009: 12.877 personer
 • 2012: 13.741 personer
 • 2015: 14.222 personer (Kilde: Helsedirektoratet)

I tillegg kommer de som skader seg så kraftig at de blir lagt inn på sykehus og spesialsykehus. Dette dreier seg normalt om rundt 700 personer hvert år. De som blir aller hardest rammet av brannskade, havner som regel på brannskadeavsnittet på Haukeland universitetssykehus i Bergen. Dette gjelder normalt rundt 100 personer i året. (ANB)

Ti praktiske tips for å unngå de vanligste brannskadene:

 • Ikke la små barn oppholde seg ved en komfyr som er i bruk.
 • La kjelehåndtak peke innover.
 • Monter barnesikring på stikkontakter.
 • Pass på å avgrense barns tilgang til peis og andre ting med varme overflater.
 • Ikke ha duker på bordet som barn lett kan dra i.
 • Vær bevisst på hvor og hvordan du løfter og bærer te/kaffe og varme gryter. Ikke gjør dette direkte over eller i nærhet av barn.
 • Pass på at barn ikke kan tappe brennhett vann fra krana. Juster gjerne ned temperaturen på vannet fra berederen.
 • Oppbevar fyrtøy på en trygg måte.
 • Bensin må aldri brukes som tennvæske.
 • Etterfyll ikke rødsprit på et apparat som akkurat har vært i bruk. (Norsk brannvernforening/ANB)