Fikk motorstopp under utrykning

På utrykning til et trafikkuhell lørdag fikk den ene av Vestby Brannvesens to biler motorstopp.