Ved forrige rullering av kommuneplanen oppdaget Vestby Venstre at en rekke innbyggere og bedrifter var omhandlet uten å ha blitt hørt.

Noen fikk for første gang høre at et massedeponi var planlagt på jordet dere. Andre fikk vite at det var planlagt å omregulere tomta de hadde holdt av til barnebarna.

Når vi planlegger kommunen for fremtiden er det mange detaljer og mye som skal med. Hva skjer med tomter utenfor sentrum når Sentrumsplanen gjennomføres? Hvor skal veien gå? Skal du få en ny nabo?

Planene lages for at vi skal ha et fint sted å leve også i fremtiden, da må vi ta utgangspunkt i hvor vi er i dag.

Da må vi starte med folk. Derfor foreslå Vestby Venstre i kommunestyret i mars 2019 at alle innbyggere skulle få skriftlig varsel om de var berørt av mulige endringer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og nå har kommunens administrasjon tatt gode grep. Vestby er derfor en av Norges første kommuner til å invitere alle innbyggere med, og tar i bruk nye digitale verktøy for å gjøre det enkelt. Slutt på papirskjema og kronglete prosesser.

Nå får alle en digital invitasjon til SvarUt - den nye plattformen for innbyggernommunikasjon. Bruk muligheten - gå inn og se hva som berører deg.

For Venstre handler det om å sette folk først.