Med en sjekk under armen ankom lokalbanksjef Martin Frøland og finansrådgiver Anne Falkendal Frivilligsentralens lokaler mandag formiddag.

– Dette er veldig gledelig, konkluderer leder Heidi Augustson og takker for pengestøtten.

– Banken ønsker å være med på å støtte et tilbud som har manglet i Vestby, sier lokalbanksjefen.

Viktig starthjelp

25.000 kroner kommer trolig godt med når sentralen neste år startet opp «Bua». Hit skal barn og unge i Vestby kunne komme for å leie et par ski, skøyter eller annet sportsutstyr. Hvor utleiekontoret vil ligge er foreløpig ikke bestemt.

– Målet er å finne et lokale sentralt i Vestby. Barn og unge skal ikke behøve å bli kjørt av foreldrene for å komme innom, sier Augustson.

Mange kommuner har allerede etablert en lignende ordning. Miljøaspektet og gjenbruk står også sterkt. Mange har squashracketer og klatreutstyr liggende. Ski og staver som passer i år, er gjerne for korte neste år.

– Om vi skal ta imot brukt utstyr i tillegg, er ikke bestemt. Dette krever noe mer, men er noe som blir praktisert mange steder, sier Augustson.

Frivillige ressurspersoner som kan bidra med utleie, enkel vedlikehold og reparasjon, vil det kunne bli brukt for når ordningen er oppe og går.

Viktig

Isabella Simble leder Ung Arena og en av to ungdomsloser i kommunen. Hun erfarer at det store forskjeller mellom familier, selv i Vestby. Ikke alle ser seg i stand til å investere i sportsutstyr til tusenvis av kroner.

– Forskning har vist at det å sørge for at ungdom får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, foreninger og lag er av stor samfunnsøkonomisk betydning. Det bidrar til at de blir aktive samfunnsaktører i lokalsamfunnet også som voksne, sier Simble, som ønsker det nye initiativet velkommen.

– Dette er et viktig tiltak for å hindre utenforskap, sier Anne Falkendal i lokalbanken.