Det det ikke står noe om i artikkelen er at flertallskonstellasjonen har vedtatt et budsjett hvor kommunen nå sender ytterligere 7 millioner av den årlige regningen til kommunens bedrifter som eier eiendom. Dette i en tid hvor mange bedrifter sliter. Totalt betaler nå bedriftene i Vestby omlag kr. 50 millioner årlig i eiendomsskatt.

Det det ei heller står noe om i artikkelen er at budsjettet i 4 års perioden er budsjettert med dundrende underskudd. Dersom ikke kommunens inntekter øker drastisk de neste årene, styrer nå den politiske ledelsen i kommunen mot eiendomsskatt.

Her er det mulig at vi kommer med en dommedagsprofeti, men siden vi ikke vet effekten av Korona pandemien, hadde det trolig vært lurt å vente med investeringer i størrelsesorden 500 millioner kroner til vi hadde konsekvensene. Men selvfølgelig det er enkelt å ta slike sjanser…..med andres penger.

Vestby Høyre erkjenner at et flertall ønsker å sette i gang kulturkvartalbygging nå, men ba pent om å la oss vente til vi har bedre kontroll i kommunestyret mandag. Vi er imot eiendomsskatt og ønsker ikke å sende regningen til innbyggerne, dersom dette går galt.

Flertallet ville noe annet.

Vi skal akseptere at vårt forslag ikke fikk flertall, men når avisen beskriver budsjettet i slike positive ordelag uten å nevne medaljens bakside, så må selv en forsiktig gruppeleder fra Høyre få si sin mening. Debatten var saklig og god, men konsekvensene kan komme iform av regninger i min og din postkasse om få år.