Kjempevekst for Holdbart - vil åpne butikk nummer syv snart

Thor Johansen forteller om mer trafikk og økt kundemasse for Holdbart etter at Eventyrfabrikken åpnet i nabolokalene i Vestby. Nå sikter de på å åpne butikk nummer syv i Norge.