Møte i Vi over 60 - Vestby

Fengende melodier fra engasjert trio

Fengende melodier fra engasjert trio Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevLeder kunne ønske 55 medlemmer velkommen til novembermøtet.

Først på agendaen stod lagsaker. Referat fra siste møte ble godkjent.

Leder refererte fra skriv sendt til eldrerådet vedrørende trafikksikkerheten langs sentrumsveien når utbyggingen av sentrum settes i gang. Leder har alt fått tilbakemelding fra ordfører som går på at planer for trafikksikkerheten er lagt. I forbindelse med skrivet til eldrerådet, ble det klaget over dårlig belysning langs veiene.

Lederen v eldrerådet, Inger Fredriksen, hadde forfall til medlemsmøtet, men hadde sendt møtet en rapport om virksomheten i rådet. Eldrerådet følger opp byggekomitemøtene i forbindelse med kulturkvartalet og mener de får gehør for sine forslag. 25. oktober møtte 60 – 70 deltakere til et vellykket seminar om utviklingen av sentrum. Ellers har rådet gitt innspill til eldreplanen som snart skal behandles av kommunestyret. De følger opp planene om bygging av omsorgsboliger – det går noe trått med Solhøyprosjektet men de følger opp. Likeledes arbeider rådet for å få flere omsorgsboliger også i Vestby sentrumsområde. Flere andre tiltak forteller at eldrerådet arbeidet godt.

Bjørnar og Gerd deltok på ledersamling på Sundvollen i slutten av oktober. Tema i samlingen var i hovedsak «hva skjer med fylkesorganisasjonen når det nye fylket Viken blir etablert? Mye gjenstår før det blir en avklaring.

Bjørnar og Rolf deltok i forbundets høstkonferanse 5. november. Rolf fortalte at de viktigste sakene som ble drøftet her var kontingenten som ville øke i kommende år og som nå ville bli lik i alle lokalforeningene. Direktemedlemmene ville i januar bli overført til lokallagene, noe som vil innebære at vi får overført om lag 100 nye medlemmer, noe som vil bety en del utfordringer, blant annet plassmangel i seniorsenteret hvor grensen er 70 deltakere. Konferansen fikk også presentert en svært omfattende kurspakke som er under utarbeidelse. Satsingen på opplæring er et ledd i ønsket om å utvikle og styrke organisasjonen. Styret arbeider for å få i gang et nettbrett/mobiltelefonkurs Det er flere muligheter, men forbundets kurs synes å være det mest aktuelle.

Ingen nye medlemmer er registrert etter siste møte, men vi hadde en jubilant, Sonja Solberg som hadde fylt 95 år.

Det var den kulturelle spaserstokken som stod for underholdningen. Vi fikk besøk av Compagnia de Maderas – en trio bestående av Andreas Strand Renberg, Arid Hammer og Herman Kvelprud som trakterte gitarer og trekkspill og ga oss musikk både fra fjerne himmelstrøk som Cuba, men også fra med hjemlige trakter. Særlig slo den italienske valsen godt an, men også Cecilia Lind ble godt mottatt. Et fengende ekstranummer fikk vi også, og naturligvis høstet trioen en stor applaus.

Som vanlig var det en herlig bevertning og før åresalget ble det tid til både allsang og flere gode historier. Åresalget innbrakte 3200 kroner, penger som kommer godt med.

Møtet ble avsluttet av leder som takket for laget og ønsket alle vel hjem.

Ref.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags