Usannheter og dårlig kunnskap fra ordfører Ludvigsen og gruppeleder Mjåvatn!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHar VI sviktende kunnskap?

Først må vi takke ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) og gruppeleder Anette Mjåvatn (Ap) for å komme oss i møte med ett tilsvar på våre leserbrev. Dette så vi får kommentert og avdekket deres usannheter og dårlige kunnskaper om kostnader de selv burde være de første til å vite og å ha kunnskap om, nemlig kommunale kostnader i Vestby kommune.

Tilsvaret begynner godt med fakta om at vi i en «rekke leserbrev»… og der sluttet det!

Innledningsvis så må vi bare beklage på forhånd for det blir mye tall her, men det er en nødvendighet for å få frem fakta.

Det blir fremlagt en masse påstander om at vi har sviktende kunnskaper og at bruken av utropstegn skal vitne om at vi kanskje ikke selv tror på det vi skriver! (!)

Å heve stemmen er det heller ikke behov for når fakta taler vår sak.

Når det gjelder avsetninger i regnskap for vedlikehold og eventuelle uforutsette situasjoner så praktiserer man jo det den dag i dag med selvkostfond, da bryter man jo allerede de prinsipper som akkurat selvkostprinsippet står for! Eller gjør man ikke? Vi registrerer i alle fall at det eksisterer.

Tilsvaret fra ordfører og gruppeleder er fylt med tall og utregninger og henvisninger til kommunens regnskap og årsmelding. Det er vel og bra, tommel opp, men som de selv påpeker, man må skille mellom epler og pærer.

Det vi skal forsøke på her, er å komme med noen enkle betraktninger rundt vann og avløp, så får vi ta renovasjon og feiing i et senere leserbrev.

Vår kommentar og svar vedrørende IKS Søndre Follo Renseanlegg og IKS Movar:

Våre tall er hentet ut fra årsmeldingen til Søndre Follo Renseanlegg og fra årsmeldingen til Movar IKS. Dette er tall som de respektive selskap selv utarbeider og som da blir godkjent av representantskapet og her sitter faktisk ordfører Tom Anders Ludvigsen som leder for SFR og som nestleder i Movar!

Det blir da veldig synlig at man IKKE har satt seg inn i og lest de styrende dokumenter man gjør vedtak på i møter.

La oss starte med Søndre Follo Renseanlegg(SFR). Her hevdes det fra Ludvigsen og Mjåvatn at prisen for rensing på SFR er kr 8,29 pr m3. Dette løser de ved å ta totale driftsutgifter og dele med antal m3 renset avløpsvann. Ett enkelt regnestykke for oss alle, men totalt feil!

Regnskapet til SFR er 2 delt med gammelt og nytt anlegg.

Gammelt anlegg eies av Ås og Vestby Kommune og gjelder kun driften av rensing av avløpsvann fra Ås og Vestby!

Nytt anlegg gjelder kun slambehandling og her er det fire eierkommuner: Ås, Vestby, Frogn og Nesodden.

Totalt driftsbudsjett for gammelt og nytt anlegg er til sammen kr 18.859.357 på SFR for 2017.

For gammelt anlegg med avløpsvann og rensing for Ås og Vestby kommuner er driftskostnader for 2017 på kr 9.878.910.- da delt på 2.307.505 pr m3 blir summen etter justering kr 5.20.- pr m3.

Hva er det da som er feil med det vi hevder?

Våre tall er hentet ut i fra årsmelding med regnskap fra SFR 2017 og i avsnitt 7 økonomi på side 20 står det svart på hvitt:

Kost pr m3

Kostnader rensing av avløpsvann for Vestby og Ås kommuner, gamle anlegg, beløper seg til kr 5,20 pr kubikk.

Ja, da hadde Kobbel og Palnes rett i sin påstand om at SFR renser til kr 5,20 pr m3! 

Hvem så den komme? Dårlig politisk håndverk fra Ordfører Ludvigsen og gruppeleder Mjåvatn?

La oss da bevege oss over til Movar IKS og levering av avløpsvann til nærmeste rensanlegg, Kambo RA. Vestby er nemlig delt i 2 på avløp/rensing og grensen går omtrent ved Brandstadtoppen.

Ved å gjøre den samme øvelsen her, å hente tall fra årsmeldingen til Movar IKS, vil vi kunne lese oss frem til side 31 at dette renseanlegget har en driftskostnad pr m3 på kr 6,82,- Altså kr 1,62 mer enn SFR.

I følge tall fra Kambo RA så mottok de fra Vestby 618.513m3 i 2017. Nå skal vi være etterettlig og informere om at prisen som er satt av Movar IKS til sine eierkommuner er solidarisk og således var på kr 6 pr m3 i 2017. Dvs at uansett hvilket renseanlegg man leverer til så betaler man dette pr kubikk.

Så, for å ta regnestykket: 618.513m3 * 0,8(da kost var 6 i 2017) = kr 494.810,- det resulterer altså i nesten en halv million mer for samme jobben SFR gjør.

Ta da med i betraktning at det ble vedtatt i representansskapsmøte 7/17 sak 2, at denne satsen økes fra kr 6 til kr 6.70 for 2018, da blir det jo kr 1.001.991,- for mye innbetalt om man sammenligner med SFR og ja det gjør vi!

…men, kr 6.70 er jo lavere enn den reelle kostnaden Kambo RA har på rensing! Det vil jo si at vi egentlig betaler for lite for tjenesten! De opererer med underskudd! Er det fornuftig?

Da denne prisen på kr 6.70 er solidarisk så får vi se på kostnadsbildet for hele avløpssystemet til Movar IKS. Her samler vi Kambo RA, Fuglevik RA og Hestevold RA.

Her skal vi bare hoppe frem og gi dere fasit. Total behandlet avløpsmendgde delt på driftskostnader for alle anlegg vil beløpe seg til en kostnad på kr 7.02 pr m3 for 2018. Her legges det opp til et driftsunderskudd på kr 1.945 977!

Hvem skal betale dette? Det er jo egentlig oss og det gjøres ved å tappe ned selvkostfondene (som ikke eksisterer). Man kan også påpeke at det i årsberetning er lagt opp til at disse tjenestene skal bli dyrere fremover på grunn av investeringer og endringer. De har for eksempel økt låneramme fra 500 millioner til 1.200 millioner. 1.2 mrd hvor vi i Vestby må svare for 20%... ja ja…

Er det ikke reelt å spørre seg selv om hvorfor vi ikke betaler det det koster? Er det ikke det som er hele prinsippet bak selvkost? Det sies jo også at prisene vil øke, da selvkostfondene skal reduseres!

Da er det jo fristende å snu hele spørsmålet: Betaler vi for lite kommunale kostnader i Vestby?

Hvordan er det med vann da?

Det er nevnt i tilsvaret at kommunen solgte 630 007 m3 med vann til boenheter i 2017. Dette gir et gjennomsnittlig forbruk til alle husstander på 105.6 m3 med vann. Her kan vi bare oppfordre leseren til å ta en titt på sin egen vannmåler og se om dette er korrekt. Selv om ikke 240 m3 er fasit for alle så kan man regne selv.

Gjennomsnitt vannforbruk pr person i Norge er 200 liter i døgnet, det gir på ett år ca 73 m3. Dette er da 1 person! Har du ett barn, to barn? Vaske klær—15-30 liter pr maskin, hvor mange pr dag/uke? Dusjer du 1 gang, 2 ganger - ca 6 liter i minuttet!

I Vestby kommune er vi også så heldig at vi har flere som kommer inn enn reiser ut på dagtid, det fordrer at man har vannforsyning til alle og et ledningsnett som er intakt.

Totalt innkjøp av vann fra Movar IKS i 2017 var på 1 922 131 m3. Totalt mottatt avløpsvann fra Vestby til SFR var på 955 523 m3, totalt mottatt avløpsvann fra Vestby til Kambo RA var på 618 513 m3. Her er det en differanse på 348 095 m3. Vi betaler til Vannsjø Vannverk, via Movar IKS, kr 4.90 pr m3. 

Kostnadene for dette beløper seg til kr 1.705.665. Har Vestby kommune lekkasje på sine rør? Hva er årsaken til så stor differanse ca 30 % på inn og ut?

Nå finnes det faktisk, som ordfører og gruppeleder nevner, en temaplan for vann og det legges ny hovedvannledning til Vestby fra Vannsjø Vannverk. Det er jo også absolutt nødvendig slik som vi skal bygge ut. Er ikke slikt behandlet politisk FØR man vedtar bygging? Er det ingen som etterspør slike dokumenter?

En ting til som er spesielt interessant med denne årsberetningen fra Movar IKS er at det på side 29 er beskrevet at de har fått en forespørsel fra Vestby kommune om å motta alt, ALT, avløpsvann til Kambo RA. Denne undersøkelsen om dette er mulig skal visst ferdigstilles i løpet av 2018. Og da er det jo passende at temaplan avløp skal behandles politisk tidlig 2019...

Levering av alt avløpsvann til ett anlegg som pr i dag 2018 renser avløpsvann til kr 1.62 mer enn SFR, hvor prisene er annonsert skal stige fremover. Hvor man ved hjelp av selvkostfond har klart å holde priser nede, men som praktisk! nok skal reduseres. Og i planene til Movar så skal jo Kambo RA legges ned! Alt skal til Fuglevik, eller et nytt anlegg, for dette er jo også sprengt på kapasitet. Mye skjer og ingen vet noe. Eller!(!!!!)

Avslutningsvis kan det derfor sies i klartekst:

Den politiske ledelsen er skyld i at innbyggere i Vestby kommune blir belastet med tilnærmet 2.5 millioner kroner mer per år, og mer skal det bli. Dette er kun på på ett område, vann og avløp! Så hvordan er det da på andre områder?

Konklusjonen blir da: Prisene går opp, vi betaler mer og spørsmålet er vel egentlig da delvis besvart; betaler vi for mye kommunale avgifter på avløp i Vestby? JA. Så får vi komme tilbake til resten en annen gang.

Jan-Henrik Palnes og Eddy Kobbel

2. nestleder Vestby Høyre/tidligere styreleder SFR

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags