La ikke økonomien framtvinge dårlige løsninger

La ikke Kulturkvartalet bli et bygg som ingen er fornøyd med – eller tjent med, skriver Torfinn Fongen i dette leserbrevet.

La ikke Kulturkvartalet bli et bygg som ingen er fornøyd med – eller tjent med, skriver Torfinn Fongen i dette leserbrevet. Foto:

Leserbrev skrevet av Torfinn Fongen, leder i Vestby korforening.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som det fremgår av artikler i Vestby Avis, kan Kulturkvartalet bli hele 144 millioner kroner dyrere enn tidligere antatt. Administrasjonen og prosjektledelsen har kommet med forslag til besparelser i størrelsesorden 50 millioner kroner.

De foreslåtte innsparingene er langt under antatt prisøkning, noe som betyr at det fort kan bli mye større innsparinger enn de som allerede er presentert.

Vestby Korforening er engstelig for den tekniske kvaliteten på lokalene, samt installasjoner og utstyr med tanke på de store innsparingene som må til om man skal holde budsjettet. Vi ønsker at kulturkvartalet skal bli et sted hvor mange kulturaktiviteter kan finne sin framføringsplattform.

Som kor er vi spesielt opptatt av akustikk i lokalet. Krav til akustikk er regulert gjennom Norsk Standard NS 8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse», og denne standarden er førende for nye bygg. Lydsvake grupper må også få god akustikk og gode lydanlegg. Det er vårt ønske at Kulturkvartalet skal inneholde lokaler hvor musikkutøvere både kan opptre og øve. Da må Kulturkvartalet være rigget for dette.

Nå er det viktig at ikke økonomien framtvinger dårlige løsninger, og at vi sitter igjen med et bygg som er lite egnet for det formål som det opprinnelig er tenkt til.

Mange nabokommuner har flotte kulturbygg. Vestby kommunes innbyggere fortjener også et slikt sted.

Det er en demokratisk utfordring at grunnlaget for politiske beslutninger er så svakt som i dette tilfellet. En budsjettsprekk på 36% burde vært unngått.

Politikerne får vanskelige valg når mulige ekstrabevilgninger til utbygging av Kulturkvartalet står opp mot andre gode ønsker, krav og behov.

La ikke Kulturkvartalet bli et bygg som ingen er fornøyd med – eller tjent med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags