Akershus som et bievennlig fylke

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nye rapporter dokumenterer at verdens insekter forsvinner i økende tempo, og at flertallet kan være borte i løpet av dette århundret. Bare de nærmeste 10 årene kan en fjerdedel forsvinne. Dette har slått hardt inn på verdens naturmangfold, og kan være en hovedgrunn til at hundrevis av millioner småfugler har forsvunnet.

Svært mange matvekster trenger insekter for å formere seg. For den sakens skyld gjelder det også andre planter. Uten pollinerende insekter kan matsituasjonen vår bli dramatisk, og vi kan oppleve økosystem-kollaps. Dette er noe vi må finne tiltak mot lokalt, nasjonalt og globalt.

Stadig mer landbruk skjer med utstrakt bruk av ulike former for insekt- og plantegifter. Jorden blir presset hardere med kunstgjødsel og store maskiner. På store areal dyrkes kun en eller noen få arter, og i den intensiveringen som foregår globalt fjernes ofte trær og annen vegetasjon rundt for å gi størst mulig effektivitet. Dette gir ofte god uttelling på kort sikt, men bidrar altså til å ødelegge livsgrunnlaget vårt, og mulighetene for trygg matforsyning fremover. Roundup brukes ikke bare i landbruket, men i mange private hager, eller på offentlige arealer eller langs veier. Dette oppleves praktisk av de som bruker det, men blir samlet sett svært ødeleggende. Miljøpartiet De Grønne har flere steder fått gjennom vedtak om å stoppe, eller i det minste sterkt begrense, sprøyting med Roundup og tilsvarende stoffer.

Vi må stoppe sprøyting langs veier. Det bør ikke være et mål at alle plener og parker er kortklippet overalt. Når det bygges er det viktig å beholde og videreutvikle grøntområder mellom hus og veier. Når alt kuttes og asfalteres forsterker det flomproblemer, og det lager en stadig mer gold verden for annet liv.

Før jul fremmet MDG i Akershus følgende i fylkestinget, og fikk flertall for det:

«Fylkesrådmann bes om å komme med en sak om hvordan Akershus kan bli et mer bievennlig fylke. Det kan inkludere å endre skjøtsel av fylkeskommunens arealer til mer villbie- og humlevennlige areal, reetablering av slåtteenglignende arealer, bruke bievennlige arter i beplantinger, mer bruk av bevokste tak, og andre aktuelle tiltak. De kan også være aktuelt å oppfordre Vegvesenet til å ta hensyn til blomstring i forbindelse med skjøtsel av grøfter, veikanter og rundkjøringer. Foruten en vurdering av hvordan fylkeskommunen selv kan gå foran bør det belyses hvordan fylkeskommunen kan bidra overfor andre aktører for å skape et mer bievennlig fylke.»

Overfor utfordringene vi står overfor kreves likevel mer enn som så. Hvor mange varsler er egentlig nødvendig, før flere innser at et reelt grønt skifte er nødvendig? Vi skal være glade for hvert lille positive skritt, men naturen og fremtiden krever mer av oss. Lytter vi?

Øyvind Solum

Fylkestingspolitiker, Akershus Miljøpartiet De Grønne

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken