Dikteren Karl Marx

Av

John Glenn Robertsen

Lærer