Etter valget - flertallet rår i Vestby

Av

Leserbrev skrevet av Bente Andersen og Mona Ludvigsen, Vestby Arbeiderparti.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det å få flertallet etter et valg er STORT, og det er det alle jobber for valgkampen. Flertall betyr at en får gjennomslag for sine saker, og det blir rett og slett mer gøy å drive politikk.

Det å få rent flertall er sjeldent, det dannes derfor som regel samarbeid på tvers av partier for å finne de beste løsningene og med mål om å kunne levere mest mulig av partiprogrammet som er presentert i valgkampen.

Posisjon-opposisjon

Vi får en posisjon med ordføreren, varaordfører og andre viktige verv. Stort sett er dette vinnerne av valget, de som fikk flest stemmer av befolkningen.

Opposisjonen er partiene som ikke fikk nok stemmer til å fremme et styringsdyktig flertall. Det å være i opposisjonen og å ikke få gjennomslag for sine politiske saker kan være frustrerende. Realiteten er at du tapte valget, flertallet av velgerne støttet ikke ditt partis politikk. Resultatet av en demokratiske prosess, en del av gamet, og det vet alle politikere.

Kontrollutvalget

En av de viktigste utvalgene er kontrollutvalget, et ikke politisk utvalg. Utvalgets oppgave er å føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer foretatt av de folkevalgte i kommunene eller fylkeskommunene. Innbyggerne kan be om å få legge fram saker for kontrollutvalget.

I Vestby har vi valgt, i tillegg til det lovpålagte, å innføre regel om at opposisjonen skal lede kontrollutvalget. Utvalget for 2019 2023 har følgende sammensetning: leder Marita Kristiansen (MDG), nestleder Yngve Haugstvedt (H), Inger Heidi Francker (AP), John Arne Kjenn (SP) og Lars Ivar Dahl (BYGDL).

Vestby kommune oppfyller alle lovpålagte krav til kontrollutvalg, og utvalget har allerede startet sitt viktige arbeid. Det fremstår for oss som at enkelt politikere har misforstått oppgavene til utvalget, og er i den tro at utvalget kan overprøve vedtatte politiske prioriteringer – det er feil - utvalgets funksjon, er som tidligere nevnt, å føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Alle medlemmene i utvalget er forpliktet til å utøve tilsyn og ikke partipolitikk.

Vestby - hva nå?

Vil du følge lokalpolitiske saker anbefales Vestby kommune sine hjemmesider. Under Politikk, annonseres alle saker som skal til behandling i formannskapet, kommunestyret og i utvalgene. Kommunestyremøtene streames, i tillegg legges det ut protokoll fra møtene på kommunes hjemmesider.

Akkurat nå er budsjettdiskusjonen den viktigste saken, hvordan skal vi prioritere til beste for kommunen og innbyggerne. Kommune får 8,2 millioner mindre i overføringer fra dagens regjering enn med AP i regjering. Dette rammer ikke bare vår kommune, kommunene får mindre enn noen gang noe som betyr tøffe prioriteringer. Det kuttes i overføringene samtidig som det settes det høye krav til demens tilbud, leirskole og andre viktige saker. I Vestby er det god dialog mellom administrasjonen og politikerne, og rådmannen har presentert et godt forslag til budsjett for neste fire års periode.

Nå handler det om de politiske prioriteringene, prioriteringene som skal gjøre en forskjell for innbyggerne. Rådmannen sitt forslag tar opp i seg prioriteringer til viktige områder; styrking av hjemmetjenesten med over 7 millioner, økt nattbemanning på sykehjemmet, nye stillinger på plan, bygg og geodata og kommunalteknikk. I tillegg vet vi at 8 nye plasser ble tatt i bruk på sykehjemmet i november, 8 plasser som vil bidra til mindre bruk av ekstra liggedøgn på sykehus.

Vi mener rådmannen har prioritert godt, samtidig ønsker vi mer fokus på det vi mener er viktig for å fortsette det gode samarbeidet mellom lag/foreninger/frivillige og kommunen. Samarbeidet må opprettholdes og videreutvikles for å sikre bredest mulig tilbud til innbyggerne. Sånafest, Kulturdøgn Son, Liv i Sentrum, Kystkultursenteret gir positivitet og påfyll til innbyggerne. Frivillighetssentralens arbeid med å bistå de som trenger litt ekstra hjelp vil vi også prioritere.

Prisene i Grevlingen svømmehall halveres, det opprettes 15 gratisplasser på Kulturskolen og barnetrygden tas ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Av mindre investeringer foreslår vi også at det bygges kaldhall(tak) over en av kunstgressbanene for å sikre gode treningsmuligheter gjennom hele året samtidig som det er et godt miljøtiltak, da det vil spare miljøet for granulatspredning ved snømåking.

Vi gleder oss til å fortsette å levere gode tjenester til Vestby kommunes innbyggere og til å utvikle vår flotte kommunen videre. For å opprettholde disse gode tjenestene trenger kommunen vekst, uten vekst stopper inntektene og overføringene fra staten opp og de er vi avhengige av for å lykkes.

Vestby Arbeiderparti ønsker alle en fredelig adventstid, God Jul og et riktig godt Nyttår!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags