Godt forslag fra rådmann

Av

Leserbrev skrevet av Eddy Kobbel, Hvitsten.

DEL

LESERBREV: Forslag fra Rådmann Sjur Authen om utsettelse av byggeprosjektet med kulturkvartalet og ny svømmehall er et godt forslag tatt i betraktning andre behov og utfordringer for Vestby kommune.

Men her burde Rådmann fortsatt sin begrunnelse med forslag på konkrete tiltak, med hvordan løse Vestby Kommune sine utfordringer fremover, med store kommende kostnader og for mye gjeld.

Lånegjelden pr, innbygger er i dag på kr 92.000.- i Vestby Kommune. Og behovet er stort for utvidelser innenfor følgende områder: Rådhuset: her sitter ansatte nesten på fanget til hverandre, kjelleren er fylt opp og møterom er det heller dårlig med. De eneste som har plass å boltre seg på er Ordfører og Rådmann. Mulig de ikke ser de andre utfordringene med dårlige plass og arbeidsforhold. Med den befolkningsøkningen på ca 3% årlig som er i Vestby Kommune og ikke minst etableringer av nye bedrifter, vil behovet for flere ansatte innenfor de forskjellige kommunale tjenester melde seg og kostnader forbundet med dette vil komme.

Det samme vil gjelde for sykehjemsplasser, helse og hjemmehjelps tjenester, skole og utdanning og ikke minst vann og avløp og infrastruktur i Vestby Kommune.

Hvorfor skal alt som Vestby Kommune skal bygge, dreie seg om Vestby sentrum og da med problemer med parkering og tilgjengelighet samt store kostnader.

Mitt forslag er å legge foreløpig Kulturkvartal og svømmehall på is, ingen hastverk med dette. Her finnes andre løsninger for å dekke dette behov. (forslag lenger ned i innlegget)

Hvorfor ikke flytte ut virksomhetsområder som i dag er etablert på Rådhuset til egnet område utenfor sentrum? Dette for å frigjøre plass på Rådhuset, for eksempel teknisk etat, plan og bygg, skole helse og andre tjenester. Disse trenger ikke å ligge direkte i Vestby Sentrum, men kunne ha vært i eget bygg med gode muligheter for parkering både for ansatte og besøk. Bygge kostnader burde ikke være avskrekkende for å bygge enkelt og formålstjenlig for dette behovet. Moduler kan f.eks brukes; billig løsning og fleksible til utvidelse og senere endringer, tomt for et nytt servicebygg for Vestby Kommune burde det ikke være vanskelig å finne i nærheten av Vestby.

Når det gjelder kulturaktiviteter har Vestby mange muligheter med lokaler med ledig kapasitet, for eksempel: kulturkirken, menighetshuset, prestegården, Elverhøy, Gardarheim, Teten, Pepperstad Grendehus og Hvitsten Grendehus. Men dette er vel ikke fint/bra nok for dette formålet.

De fleste av disse lokaler står tomme hele uken og med litt støtte og velvilje fra kommunen kunne dette ha dekket mange behov for aktiviteter.

Svømmehall, det finnes mange muligheter i vårt nærområde som kan benyttes for dette formål. Hvis den dagen kommer at Vestby Kommune tar på seg den store kostnaden det er å bygge en svømmehall og med de store kostnadene som er forbundet med drift og vedlikehold av et slik anlegg, bør dette f.eks gjøres i samarbeid med Ås Kommune og Universitet på Ås, dette for å få ned bygge og vedlikeholds kostnader for våre innbyggere.

Vestby Kommune har vært på Robekk-lista før og vi trenger ikke komme ditt en gang til, dette kan umulig være greit at Fylke/andre overtar styringen på vår Kommune økonomi! Våre kommune politikere bør sørge for pålagte primær behov for sine innbyggere før de setter i gang med sine drømmeprosjekter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags