Kommunale avgifter og selvkost på vann og avløp

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

«Betaler vi for mye kommunale avgifter? Svaret er et stort JA!», skriver Jan-Henrik Palnes, listekandidat for Høyre.

DEL

LeserbrevDet er nå gått noen uker siden budsjettdebatten i kommunestyret og jeg sitter igjen med litt undring på ett punkt. Det er selvsagt noen flere, men dette har jeg brukt noe tid på og skrevet noen innlegg om tidligere. Så det er ikke første gangen jeg tar opp dette temaet og det virker faktisk som om det ikke blir siste gangen heller. Så da er jeg i gang igjen…

Det ble av rådmannen i handlingsplanen for 2019-2023 foreslått en moderat økning i fastgebyr på både vann og avløp.

Dette var små endringer i fastgebyr satsene som begrunnes med fremtidig vedlikehold, nødvendig utskiftning av gamle rør og utvidelse. Mye på grunn av befolkningsvekst som har vært og som skal komme. Rådmannens forslag la opp til økning av fastgebyr vann på 4,1%, og avløp på 5.1%. Selve selvkosten, det vi faktisk skal betale for det vi bruker, foreslo rådmannen senket med 6,2 % for vann og hele 18 % for avløp!

Dette betyr faktisk at; JA, vi betalte for mye på selvkost vann/avløp, i tillegg til dette forslaget fikk vi en julegave til fra administrasjonen. Renovasjon ble også foreslått redusert med 2.8 % .

Dette er betryggende, de tar grep, ser på kostnadene og gjør akkurat det man forventer de skal gjøre om noe ikke stemmer. Godt jobbet.

Bra.. eller.. det var det helt frem til budsjettdebatten. Da sprakk deler av bobla.

Her foreslås det fra en samlet posisjon at rådmannens punkt 2 i handlingsplanen, altså det som omhandler betalingsregulativet for nevnte områder, endres til følgende;

«Betalings regulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar 2019, og med følgende endring:

Fastavgift vann økes ikke.

Fastavgift avløp økes ikke.

Avgift pr m3 vann settes til kroner 24,05.

Avgift pr m3 avløp settes til kroner 26,86».

Dette innebærer en økning i gebyr, fra rådmannens forslag på selvkost, på over 25 % på hvert av områdene. Altså over 25 % av hva det faktisk koster å drifte dette!

Rådmannen legger altså opp til en moderat økning fra 2018 til 2019 på hele selvkostområdet, vann/avløp, renovasjon og feiing, noe som blir godt begrunnet med investeringer som må gjennomføres, likevel så mener man det ikke er nok.

– Hvorfor? tenker man da - eller i alle fall jeg!

Hvorfor skal man øke utover det administrasjonen, som jobber med dette til daglig, mener er det korrekte?

Svaret: Joda - miljø! Javel! For at vi skal spare på vann? Hvordan skal det at du og jeg bruker mindre vann kunne påvirke miljøet? Er det noe vi har nok av i dette landet så er det vel vann!?! Så igjen, står argumentet mitt fra tidligere leserinnlegg fast?

Betaler vi for mye kommunale avgifter? Svaret er et stort JA! (denne gang med ! i stedet for ?)

Spørsmålet er jo hvorfor man skal føre en usosial politikk som vil kun gå utover de familiene som har det største behovet? De som til daglig har mest behov for det disse tjenestene leverer? Ikke vet jeg.

Det må nesten de som forslår dette svare for! For akkurat det svaret der skulle vært interessant å høre.

Jeg kan avslutte med et sitat fra artikkel i denne avisen (02/01/19) uttalt fra huseierens landsforbund;

«Kommunevalget til høsten blir viktig for alle norske boligeiere. Det er viktig at vi får valgt inn politikere som har interesse for, og oversikt over, hvordan økning i kommunale avgifter og eiendomsskatt spiller inn for norske forbrukere, sier Morten A. Meyer.»

Med det så ønsker jeg alle et godt nyttår og godt valg i september.

Jan-Henrik Palnes

Listekandidat for Vestby Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags