Trenger jeg opplæring? Og tar jeg feil?

Av
DEL

LeserbrevDet kom 10. januar et tilsvar på mitt siste leserinnlegg i Vestby Avis vedrørende satser og hva vi betaler i kommunale avgifter på selvkostområdet. På bakgrunn av dette ser jeg meg nødt til å komme med noen oppklaringer og redegjørelser da det kommer påstander som medfører uriktighet. Jeg tenker jeg tar dette avsnitt for avsnitt før jeg gjør enn oppsummering. 

Først må jeg takke ordfører og gruppeleder i Vestby Arbeiderparti for at de velger å svare og å gi meg medhold i denne saken. Tusen takk.

I det første avsnittet blir jeg beskyldt for å ha kalt ordfører og gruppeleder AP for løgnere.

Dette er ikke tilfelle. I det forrige leserinnlegget de henviser til stilte jeg et spørsmål om hvorfor de farer med usannheter? Ikke løgn! Dette er basert på feil gjengivelse, eller bruk av, tall fra årsberetninger til de respektive interkommunale selskap, SFR og Movar.

Videre så er jeg ikke av den oppfatning at hverken rådmann eller administrasjonen er en julenisse. Slike karakteristikker får nesten stå for avsender sin egen regning. Jeg fant det kun hensiktsmessig å henvise til julegave da dette er årstiden og hvem liker ikke å lese at avgifter reduseres.

Jeg har heller aldri hevdet eller påstått at det kun er den variable delen som skal regnes med. Jeg har benyttet meg av ordet gebyr som en samlebetegnelse for selvkostområdet. Det jeg har hevdet er at rådmannens forslag la opp til 4,9 % økning på vann og 5.1 % på avløp. Dette er tall fra rådmannens sine beregninger og saksfremlegg til kommunestyret. Nå i tilsvaret finner vi plutselig en økning på 9,9% ved et forbruk på 100  m3…. javel, dette er ikke tall eller beregninger som rådmannen har presentert eller som er gjengitt i forslaget fra posisjonen. Tallene i handlingsplanen er 150 m3 pr husstand.

Så kommer det en flott graf med rødt og blått. Ser man på den røde som er «rådmannen» sin så er prisen lavere enn den blå som er posisjonen sin.

Konklusjon! Rådmannen er lavere enn opposisjonen iflg de tall som er i handlingsplanen(150 m3). Det er helt korrekt som forfatterne skriver at ved et forbruk mindre en 140 m3 så vil opposisjonens forslag være rimeligere. Det vil det også være på 120 m3 og 100 m3. Dette er forståelig, men disse tallene er ikke nevnt noe sted.

Når det kommer til at incentivet for å bruke mindre vann er økonomisk gunstig og at det er en sosial profil? Javel. Det gjelder vel de som er 1, 2, eller 3 i familien da?

Jeg tenker at i Vestby så bør innbyggere kunne fritt benytte seg av vann fra springen litt uavhengig av økonomisk situasjon, men jeg må innrømme, det å faktisk legge mesteparten av gebyret på forbruket er ikke en tanke som er helt fremmed. Jeg synes faktisk det kan være helt rett, men det er ikke det dette innlegget handler om. Det handler om vi betaler for mye i kommunale avgifter. 

Det er flott at administrasjonen har beregnet at dette forslaget fra posisjonen skal gi de samme inntekter som de hadde foreslått, eller tilnærmet 100 %. Vi trenger disse inntektene for vi må jo betale for det det koster, men da har jeg kun ett eller 4 spørsmål!

Hva om innbyggerne følger incentivet til posisjonen og bruker mindre vann enn beregnet totalt? 

Er det da 100 % dekning? Hva gjør man da?

Står vi ikke foran store investeringer? Bare lurer!

Videre kommer det også en påstand om at jeg hevder posisjonen tar inn 125 % av kostnadene! Dette er direkte feil.

Jeg har hevdet, og gjør det fremdeles , at posisjonen sitt forslag på økning i gebyrer (totalt sett) tilsvarer 25 % mer enn administrasjonen sitt forslag. Det jeg riktignok da ikke presiserte er at jeg benytter meg av det underlaget som administrasjonen legger til grunn for sine beregninger(150 m3). Dette skulle jeg selvsagt ha presisert enda bedre, beklager. Jeg var av den oppfatning av man benyttet seg av de tall som var forelagt i utregninger i handlingsplanen? Hvis man ikke gjør det så er det vel vanlig å presisere det?... hvis ikke blir det debatt.. på Facebook?!

Da vet jeg i alle fall det til den gangen jeg skal være med i en budsjett debatt! Det er jo bare å nevne tall uten å si hva man baserer det på!

Denne debatten vi har ført gjennom leserinnlegg har også vist seg å være veldig nyttig.

Nå har jeg ved gjentatte anledninger stilt spørsmålet om vi betaler for mye i kommunale avgifter? Posisjonen sier at nei det gjør vi ikke! Det er selvkost!!?

Så fremmer de nye satser basert på helt andre tall en det administrasjonen la frem i handlingsplanen? (har fremdeles ikke fått vite hva de legger til grunn som beregning!, kanskje 100 m3?, kanskje 130 m3?)

Uansett, spørsmålet blir igjen da, har administrasjonen benyttet disse tallene for beregning i alle år?, altså 150 m3?

Har beregninger av vårt forbruk som er basis for fastsettelse av gebyrer vært for høye?

På dette området har jo nå posisjonen virkelig gått ut og sagt JA!! For hvis jeg skal anta korrekt så mener de at 150 m3 pr husstand i gjennomsnitt er for mye.

Er det korrekt av meg å da trekke konklusjonen at gebyrsatsene har vært for høye og vi har betalt for mye avgifter? På det spørsmålet så er mitt svar JA! Utvetydig!

Avslutningsvis så lurer de på hvordan jeg har regnet ut de tallene jeg har kommet frem til? Til det er det bare ett svar; med kalkulator, blokk og blyant!

Jan-Henrik Palnes

Listekandidat Vestby Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags