Det beste for Son Havn

Av
DEL

LeserbrevSoon og omegns vel arrangerte åpent møte om Son Havn torsdag 24. januar. Marin Ludvigsen, Leder for Son Havnestyre, svarte så godt han kunne mot massiv kritikk fra resten av panelet og fra salen. Bakgrunnen for kritikken er blant annet strategiplanen for Son havn fra oktober 2018 som åpner med følgende:

«Son havn skal ved å kombinere sin historiske utforming, kystkultur, næringsliv, friluftsliv og idrett, og nærhet til lokalmiljøet bli regionens kysthovedstad. Innen 2035 skal Son være en av de viktigste kystdestinasjonene for båtturisme i Skandinavia.»

Ingen andre i lokalet syntes dette var noe mål man ønsket å oppnå. Martin Ludvigsen forsøkte å berolige med at dette bare betyr at gjestehavnen skal bli bedre, ikke større. I så fall er det jo store ord for en liten justering. Det kan virke som kommunen ser det som sin viktigste oppgave å tjene mest mulig penger på Son havn. Ludvigsen måtte også tåle skarp kritikk for fraværende dialog med Sonskilen Båthavn og Soon Seilforening.

Bakteppet for strategiplanen er at avtalen kommuen har med Sonskilen Båthavn for 400 av kommunens faste båtplasser utløper i 2024. Den første strategien fra administrasjonen i kommunen var en grandios utbygging av brygger i hele Sonskilen. Denne ble heldigvis avvist av politikerne.

Vestby kommune mister altså et stort grunnlag for sin drift i Son Havn. Da kan kommunen velge å ta opp kampen med private og frivillige aktører i Son, eller de kan velge å legge forholdene bedre til rette for disse aktørene. Jeg mener det siste har best potensiale. De folkevalgte kan ta gode helhetlige avgjørelser uten å sette kommunal drift opp mot private og frivillige virksomheter.

Med sviktende inntekt i havna vil kommunen måtte nedbemanne. Det kan gå ut over driften av gjestehavna. Hva om man tenker helt nytt? Soon Seilforening ligger vegg i vegg med Havnekontoret, og vil kunne drifte gjestehavnen for kommunen. Det blir en vinn-vinn situasjon for alle. Ikke minst for besøkende som i dag må forholde seg til at det er to aktører som driver gjestehavn i Son. Overskuddet av driften kan fortsatt gå til fondet for vedlikehold slik som i dag.

I Soon Seilforening er det stor pågang med barn som vil lære å seile og som driver vannaktiviteter i skoleferien. Tilgangen på frivillig innsats er det som begrenser tilbudet. Dift av gjestehavna vil innebære profesjonalisering av driften, dermed vil foreningen kunne øke aktivitetsnivået med enda bedre tilbud for innbyggerne i Son. Havnebetjeningen vil få sin lønn fra Soon Seilforening, dialogen mellom aktøren vil bli slik den bør være, og man vil sikre at Son forblir den lille perlen ved fjorden både beboere og besøkende setter så stor pris på.


Lars Even Nilssen

Medlem Soon Seilforening


Magne Klann

Forfatter av Havneboka

Medlem Vestby MDG

Lars Even Nilssen, Magne Klann

Lars: Medlem Soon Seilforening, Magne: Forfatter av Havneboka, Medlem Vestby MDG

Son

Følg på: Facebook, Facebook, www.instagram.com/magneklann/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags