Elverhøy forsamlingshus i Hølen

Av

Elverhøy ble slettet som stiftelse den 5. februar 2019. Mange spørsmål farer gjennom hodet, Hva lå bak dette ønsket? Avisene har ikke skrevet noe om det.  Noen i Hølen sier at de vet masse om det, men tør ikke si noe i frykt for represalier.