Makta rår

Av

Leserbrev skrevet Roble Wais, kommunestyrerepresentant for Høyre.

DEL

Leserbrev: Under det konstituerende kommunestyremøte appellerte ordfører Tom-Anders Ludvigsen til kommunestyret om få til et godt tverrpolitisk samarbeid. Det lyder fornuftig, men hittil har han vist seg å være mer splittende enn samarbeidsvillig.

Det er anbefalt praksis å la opposisjonen i kommunestyret få flertall i kontrollutvalget, men den praksisen viker posisjonen fra. I perioden 2015-2019 hadde opposisjonen flertall i kontrollutvalget, og med det i bakhodet, kom det som et sjokk på partiene i opposisjon at ordføreren krevde forholdstallsvalg til kontrollutvalget. Ordføreren underrettet ikke de andre partiene om at de skulle gjøre dette, og opposisjonen var nødt til å stryke Lars Johan Rustad fra Krf. Denne metoden sikret det styrende flertallet i kommunestyret et flertall i kontrollutvalget. Nå skal det styrende flertall ha makt til å kontrollere sin egen virksomhet. Det svekker uavhengigheten og integriteten til kontrollutvalget.

Sparket styrelederen

I 2018 fikk kommunestyret fremlagt en sak i kommunestyret, som beskrev at Vestby kommune brøt sin egen eiermelding. Styresammensetningen var ikke i overenstemmelse med hva som sto i eiermeldingen. I eiermeldingen sto det at selskapets styre ikke skal bestå av aktive politikere.

Eiermeldingen definerte politikere som kommunestyrerepresentanter eller vararepresentanter i kommunestyret i Vestby. Kommunestyret hadde tidligere valgt Eddy Kobbel og Siri Hov Eggen som styremedlemmer i Søndre Follo Renseanlegg, hvor sistnevnte var kommunestyrerepresentant fra Ap i den perioden. For å rette opp feilen, måtte det fremmes et nyvalg for å skifte ut Siri Hov Eggen i Ap. I behandlingen av denne saken, presterte Ap på sjokkerende vis å fremme et forslag hvor de skiftet ut både Eddy Kobbel og Siri Hov Eggen. Eddy Kobbel skulle det ikke fremmes nyvalg på, men ordføreren og AP valgte å ignorere dette. Jeg opplyste kommunestyret om at vi avskjediger en person på feil grunnlag. I svar fra ordføreren fikk jeg at det er kommunestyret som bestemmer, og sånn er det bare.

Hovedutvalg for skole og helse lagt ned

I formannskapet den 28/08/19 la ordføreren frem et forslag om å sende saken om politisk organisering til kommunestyret. Ordføreren begrunnet dette med at det var i alles interesse å komme fram til et fellesforslag. Fornuftig, men prosjektet lyktes ikke, da posisjonen ønsket å legge ned hovedutvalgene for helse og omsorg og skole, oppvekst og kultur. Opposisjonen mente det var for drastisk å legge ned utvalgene som tilsvarer nesten 80 prosent av driftsutgiftene til kommunen, uten å ha en anstendig debatt om hvorfor utvalgene ikke fungerte. Politisk organisering er ingen enkel sak, og bør ikke behandles som en sak som bare banke igjennom, i hvert fall ikke på det siste kommunestyremøte.

Dersom man skal appellere til kommunestyret med det formål om få til et godt tverrpolitisk samarbeid, bør man starte med å utvise mer ydmykhet og respekt til opposisjonen. Kommunestyret har godt av å ha en samlende ordfører, ikke splittende. Vi befinner oss i starten av kommunestyreperioden, og ordføreren har mye tid igjen til å endre politisk atferd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags