Fire år med FrP har gitt mersmak!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerFremskrittspartiet har nå sittet i regjering i nesten fire år og det er på tide å gjøre opp regnskap.

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for mye god FrP politikk for folk flest. Trygghet for enkeltmennesket gjennom en enorm satsning på politiet, skatte og avgiftslettelser for folk flest og næringsliv, innstramminger på innvandring og integrering og en rekke andre saker. Da vi gikk til valg i 2013 var det med et ønske om en bedre eldreomsorg, om å redusere helsekøen og en likebehandling av offentlige og private aktører. Her har vi fått betydelige gjennomslag på prioriterte saker som vi gang på gang foreslo da vi satt i opposisjon uten å få tilslutning.

Når jeg ser på hva våre statsråder leverer på hver eneste dag er det nærmest litt humoristisk å se tilbake til høsten 2013, og huske på alt som kom til å gå galt dersom FrP skulle havne i regjeringskontorene. Ikke skulle vi få gjennomført politikken vår, og bra skulle det i hvert fall ikke gå! Vi gikk hardt ut og fjernet arveavgiften med et pennestrøk i vårt første statsbudsjett. Innvandring og integreringsfeltet er blitt totalt endret av at vi kom inn i regjering, det vi sa for 10 år siden som ble møtt med enorm motstand og kritikk er i dag vedtatt politikk. Vi har fått til en rekke innstramminger på innvandring, siden vi kom i regjering har vi tvangs returnert over 25 000 utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Mange av de har vært kriminelle. Det har alltid vært helt grunnleggende for oss at hvis du får avslag, skal du faktisk sendes ut, enten frivillig eller med tvang. På integrering har vi nå fått en helhetlig politikk som faktisk stiller krav til de som kommer. Du skal lære deg språket, komme deg ut i jobb og klare å stå på egne bein.

Samferdsel har alltid vært en av våre fanesaker, aldri før har det vært brukt mer på infrastruktur i vårt langstrakte land, fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord. Etterslepet tas igjen og det investeres i både vei, jernbane men også i nye lufthavner. Vi har fått vedtatt vår første NTP som har en satsning på om lag 1000 milliarder. Det går rimelig godt altså! Alle dommedagsprofetier om hva som skulle skje dersom FrP slapp inn i regjeringskontorene er nå totalt motbevist.

Vi har fortsatt ting som gjenstår. Saker som vi er i gang med, som går i riktig retning, men som ikke er fullført. Helsekøen har gått kraftig ned, men den er ikke borte. Det bygges flere og flere sykehjemsplasser ute i kommune Norge som regjeringen har lagt til rette for. Alle disse sakene er det fortsatt mye som gjenstår på, våre eldre og syke skal ikke stå i kø før å få de tjenestene de har krav på. Et godt helsevesen hvor alle får den hjelpen de trenger, og de eldre får den omsorgen de fortjener er to av våre fremste hjertesaker.

I en tid hvor verden er i stadig utvikling og samfunnet endrer seg raskere enn noen gang må vi ha politikere som tør å ta beslutninger. Vi har styrt landet i en periode med fallende oljepris og den største migrasjonsbølgen siden krigen. På tross av dette har FrP styrt oss trygt igjennom dette. Norsk økonomi styrker seg, vekst og sysselsetting går i riktig retning, næringslivet viser en enorm investeringsiver og evne til å omstille seg raskt.

For de rødgrønne er dette en vond virkelighet. Det står ikke i forhold til det de rødgrønne skremte med i 2013. Derfor forsøker de nå å snakke ned, gi et virkelighetsbilde av hvor dårlig det går her til lands og alt de vil reversere dersom de kommer til makten.

Problemet for de rødgrønne er at det har gått så utrolig bra med FrP i regjering, dette ser også folk flest. Over hele landet lukter det nå asfalt, det har blitt flere politifolk i gatene, landbruket går med overskudd, det er en økning i antall fiskere, helsekøen har gått ned, arbeidsledigheten går ned, innvandringen har gått ned og det er en enorm optimisme i næringslivet.

En stemme til FrP er en stemme for at vi skal fortsette å gjøre rammebetingelsene for næringslivet enda bedre, senke skatte og avgiftsnivået for folk flest, satse på politi for en tryggere hverdag, likestille private aktører med offentlige slik at helsekøen forsvinner, føre en streng men rettferdig innvandringspolitikk og ikke minst skal vi fortsette å bygge landet med både asfalt og jernbaneskinner.

Stem Fremskrittspartiet 11. September, godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags