Hvorfor stemme Pensjonistpartiet?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Pensjonistpartiets (PPs) mål er å komme inn på Stortinget og arbeide for de ca. 900.000 alderspensjonistene og 340.000 uførepensjonistene i landet vårt. I tillegg vil vi arbeide for de med helseutfordringer, enslige og fattig i landet vårt.

DEL

MeningerFor å nå våre politiske mål, må vi overføre mere penger til kommunene og prioritere økonomi, som gir resultater der befolkningen bor.

Pensjonistpartiet i Akershus vil bl.a:  

 • At barn, unge og familier som er fattige, skal få hjelp tidligst mulig.
 • At barn og unge som blir offer for vold og overgrep, skal få bedre hjelp.
 • At samfunnet skal ta gi bedre tilbud til de rusavhengige også etter gjennomførte behandlingsopplegg.
 • Bedre oppfølgingen av eldre og pleietrengende når behovet oppstår.
 • Sikre at forholdene legges til rette for en trygg og utviklende barn- og ungdomstid, herunder gode barnehager, skoler og fritidstilbud. Vi har nulltoleranse for mobbing.
 • Styrke skolehelsetjenesten, spesielt den psykiske helsetjenesten.
 • Arbeide for økt sykehjemsutbygging med døgnkontinuerlig sykepleie- og legetjeneste for mennesker med alvorlig sykdom (for eksempel senil demens).
 • Bedre samhandlingen mellom spesialistsykehusene og den kommunale helse-tjenesten.
 • Ha konkrete og forpliktende handlingsplaner for å skape et trygt miljø og et godt klima, herunder verne dyrket mark og bevare kulturlandskapet.
 • At alle kommuner skal utvikle planer for lokale kulturarenaer og øke kulturtilbud.
 • Iverksette tiltak slik at eldre og uføre skal oppleve anerkjennelse, tilhørighet og inkludering, som likeverdige deltakere i familieliv, arbeidsliv, opplæring og samfunnsaktiviteter.
 • At pensjonister og uføre skal sikres samme årlige prosentvise lønnsvekst som de yrkesaktive, herunder at den lovpålagte underreguleringen på 0,75% fjernes. Vi vil også at de yrkesaktive og pensjonister skal betale samme trygdeavgift, ha samme minstefradrag osv.
 • At det skal opprettes et statlig eldreombud.
 • Sikre et Forsvar som kan forsvare landet og sikre demokratiet.
 • Øke bevilgningene til Politiet, slik at den enkelte opplever trygghet i hverdagen.
 • Øke bevilgningene til forskning, utdanning og næringsformål mv.

Pensjonistpartiet lover å være de svake gruppenes talsperson.

Akershus Pensjonistparti har Ragnar Dahl fra Drøbak som 1. kandidat til Stortinget.

Stem på Ragnar Dahl og Pensjonistpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags