Vi må bevare Solhøy - vi må bygge heldøgnsomsorgsplasser

Solhøy skole.

Solhøy skole.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.MdGs Bente Bakke og Louise Brunborg-Næss har tatt til orde for at Solhøy skole må bevares i et medrivende innlegg i både Moss Avis og Vestby Avis.

Som sindig Venstremann kan jeg dessverre ikke skrive et like medrivende innlegg om dette, men er nødt til å belyse saken fra flere sider og være ansvarlig. Men la det ikke være noen tvil: Venstre vil bevare både bygning og trær. Og kona mi blir skikkelig forbanna om vi river.

I likhet med Bente Bakke er jeg medlem av byggekomitéen Omsorgsboliger Solhøy. Komitéen har som mandat å planlegge for bygging av inntil 96 heldøgnsplasser (sykehjem) med administrasjon, og muligens en base for hjemmetjenestene i tillegg. Prosjektet har blitt omtrent dobbelt så stort sammenlignet med planen fra 2013. Ingen kan være overrasket over at dette betyr at prosjektet krever mye mer plass. Å inkludere barnehagetomten hjelper, men gir prosjektet bare ± 30% ekstra areal (barnehagen vil i så fall flyttes til ny tomt). Dette betyr at vi må snu på alle steiner og få full oversikt over alternativer og kostnader rundt dette.

Arjo van Genderen fra Vestby Venstre.

Arjo van Genderen fra Vestby Venstre.

Alternativer i denne saken er omtrent slik:

Vi bygger på Solhøy og bevarer og inkorporerer kultur- og naturverdiene i prosjektet,

Vi bygger på Solhøy, men kultur og/eller naturverdiene må vike,

Vi bygger på en annen og større tomt. Alicenborg eller Ørajordet kan være alternativer, men disse er ikke regulert til offentlig formål og er muligens ikke engang realistiske. Det vil uansett medføre store forsinkelser til prosjektet.

Kommunens prognoser for behovet for heldøgnsplasser i nær fremtid viser at det må bygges snarest.

Vi bør satse på Solhøy.

Bakke og Brunborg-Næss skriver at siden Fylkeskommunen mener at Solhøy er viktig, at vi i Vestby også burde skjønne det. De nevner ikke at Fylkeskommunen bl.a.mener at “det opprinnelige interiør ..[bør].. bevares”, at “Fløyene fra 1953 og 1974 bør vurderes bevart..” og at “Alle arter nybygg skal gis en eksteriørutforming samt materialbruk som harmonerer med gamle Solhøy skole.“ Og, ikke minst: “Akershus fylkeskommune mener at HELE skoleanlegget er bevaringsverdig.”

Disse føringene skaper trange vilkår på et allerede begrenset areal.

Byggekomitéen har derfor enstemmig bedt administrasjonen om å gi en vurdering “av potensialet på tomten dersom skolen og trær fjernes”. Dette betyr absolutt ikke at gamleskolen kan rives uten videre, men gir komiteen rom til å vurdere alle alternativer og dessuten til å fri seg fra noen svært hemmende føringer i forhold til detaljutforming av nybygg på tomten.

Vi i Vestby Venstre mener at en evt riving av gamle Solhøy skole vil påføre Son et betydelig stedstap og at skjerming av både bygningen og en del vegetasjon bør være en viktig del av prosjektet. Vi forventer også at en arktitekt vil kunne bruke de verdiene som allerede finnes på tomten til å utforme noe nytt som både er ivaretakende og nyskapende. Vi tror at det skal la seg gjøre å få til alt vi ønsker og trenger på tomten. Og skal slåss for det. Men realiteten er at vi enn så lenge ikke VET om det er mulig, heller ikke hva konsekvensene og relaterte kostnadene er.

Vi i Venstre vil ta vår endelige avgjørelse basert på kunnskap og fakta, hvor prinsippet om å fare varlig med viktige, uerstattelige kultur- og naturverdier ligger i bunnen for et byggeprosjekt som er meget omfattende både i forhold til plassbehov og innhold. Enkelt sagt: Enten passer dette, eller så passer det ikke. Det holder ikke å synse og føle.

Dette er ikke å sette opp det ene gode formål mot det andre - konflikt mellom den ene gode sak mot en annen er simpelthen et realistisk dilemma som preger prosjektet. Å si noe annet er retorikk. Vårt ansvar som folkevalgte er å tørre å ta ansvar - etter å ha hentet inn tilstrekkelig informasjon og å ha snudd nok steiner.

Så bestemmer vi oss etter beste evne og venter på velgernes dom.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken