Sentrumsbroen er en kritisk brikke for hele planen

Av