Eldrepolitikk i Vestby

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDet er valgår i år. Politiske veteraner som Kjell Magne Bondevik og Kåre Willoch opplever valget som usedvanlig spennende. Meningsmålingene svinger og det er usikkert hvilke partier som skal få flertall og danne regjering.

Eldres livssituasjon, som i tidligere valgår har vært et sentralt politisk tema, har denne gang vært lite berørt. Trolig er dette et resultat av at både allmennheten og politikere anser at den eldre del av befolkningen har et godt liv. Også eldrerådet i Vestby opplever at eldre flest er fornøyd med sin livssituasjon og har vanskeligheter med å se at det ene eller det annet regjeringsalternativ i vesentlig grad vil påvirke livskvaliteten. Men samtidig er det grunn til å minne om at alderdom og sykdom gjør mennesker sårbare. Det finnes et betydelig antall enkeltmennesker som sliter med sykdom av ulik art. Det er derfor av største betydning at sykehjemsdekningen er tilfredsstillende og at kvaliteten på hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten har høy kvalitet og så langt mulig tilpasses hver brukers behov og ønsker.

Eldrerådet sier seg i dag i hovedsak fornøyd med livssituasjonen for den eldre del av befolkningen i Vestby. Vi har imidlertid i ulike innspill til kommunen pekt på at vi står overfor store utfordringer i de kommende år. Andelen eldre over 80 år i Vestby forventes å øke med 150 % i kommende ti års periode. På nasjonalt nivå antas andelen personer over 67 år å øke fra 13 % i 2010 til 22 % i 2060. Utviklingen vil stille store krav til kommunale tjenester og utvilsomt tvinge frem nye løsninger. I en artikkel i Svenska Dagbladet 22. august spår forskere at Sverige går mot en sydeuropeisk eldreomsorg. Syke gamle foreldre vil i større grad flytte hjem til sine barn.

Vestby eldreråd skal ikke ta stilling til de svenske forskernes spådommer, men vi savner helhetstenkning og fremtidsplaner for både for eldreomsorgen i Vestby. Sykehjemsdekning og god sosialomsorg er viktig, men fremtidsrettet eldreomsorg stiller også krav til boligpolitikk, til samferdselspolitikk og til kulturpolitikken. Isolasjon og ensomhet er det betydelig problem. Eldre flest vil være en del av et aktivt fellesskap. Vestbys utfordringer forsterkes av at det foreligger meget ekspansive planer for ny boligbygging og næringsutvikling – særlig i Vestby nord. I planarbeidet er eldres rolle overhodet ikke nevnt.

Vestby eldreråd har tatt til orde for at det som en del av samfunnsplanleggingen skal utarbeides en helhetlig handlingsplan for eldrepolitikken i Vestby kommune. God kommunal politikk har som sin hovedutfordring å legge forholdene best mulig rette for aktive og meningsfulle menneskelige fellesskap. Det er private aktører som i all hovedsak vil foreta boligbygging og næringsutvikling i Vestby kommune i de kommende år, men det bør ikke medføre at kommunen fraskriver seg sitt ansvar for samfunnsplanlegging.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags