I årets siste kommunestyremøte oppfordret Vestby Frp alle politikerne til å stemme for at kommunen går inn for å tilrettelegge for utvidelse av parkeringsplasser på Store Brevik og Pepperstad.

Bakgrunnen for dette er at områder på Store Brevik og Pepperstad har i flere år hatt store utfordringer med tilgang på nok parkeringsplasser. Dette har Vestby FrP påpekt gang på gang, men dessverre ikke fått gehør hos posisjonen.

En ting er frustrasjonen rundt «uheldige parkeringer» som reduserer fremkommeligheten, men enda verre er det med trafikksikkerheten som ikke blir ivaretatt. For realiteten er at dagens «parkeringsløsning» også reduserer sikten, noe som igjen gir en økende risiko for ulykker. For sinns skyld understreker jeg at disse «uheldige» parkeringene ikke er ulovlige, men problemskapende.

Samtidig er det dessverre ingen andre løsninger, da parkeringsanleggene er sprengt. Og det har i grunn sin naturlige forklaring. De fleste av byggefeltene som dette gjelder, ble bygget på 70-80 tallet. Den gangen var bilparken betydelig mindre enn den er i dag. Og i den sammenheng ble det også kalkulert et lavere arealbehov for parkering i forbindelse med utbygging av nye boligfelt. Dette er altså 30 til 40 år siden, det er muligheter for å gjøre endringer som tilpasser seg dagens situasjon, men allikevel står posisjonen på stedet hvil.