Denne uken rives Solhøy skole

Solhøy skole jevnes med jorda i løpet av denne uken. På tomta skal det reises helt nye omsorgsboliger.