Det var med stor interesse mange av oss satte oss ned for å lese artikkelen skrevet fra utbygger og grunneiers synspunkt om den foreslåtte utbyggingen av Deørskogen.

Dessverre leverte ikke artikkelen svar på de viktigste punktene de av oss som er bekymret for utbyggingen har reist. Asplan Viaks konsekvensutredning, utført på oppdrag fra kommunen, stiller seg klart negativ til den foreslåtte utbyggingen. Deres konklusjon er som følger: «En utvidelse av Son tettsted er ikke i tråd med Vestby kommunes mål om at 80 % av boligbyggingen skal skje innenfor Vestbys vekstgrense, Son er ett av tettstedene som kan få deler av resterende 20 % boligutbygging, men kommunen har godt med utbyggingsreserver. Forslaget bidrar også til nedbygging av andre verdier. Området anbefales derfor ikke tatt inn i kommuneplanen ved denne revisjonen.»

De ‘andre verdiene’ det vises til inkluderer ødeleggelse av sårbar natur og en markant forringelse av nærskogen som vil ha negativ innvirkning på beboernes tilgang på friluftsopplevelser, blant flere andre hensyn. Her viser vi for øvrig til konsekvensutredningen, som er offentlig tilgjengelig for en detaljert gjennomgang av hvorfor denne utbyggingen ikke anbefales.

Vi er flere her som må erklære oss skuffet over at Vestby Avis ikke ba om tilsvar fra utbygger og grunneier på hvorfor de mener konsekvensutredningen ikke reiser relevante innsigelser. I stedet legges prosjektet frem uten å ta høyde for at det foreligger en nøytral vurdering av saken som ikke støtter opp under deres visjon. Det kan ikke benektes at den foreslåtte utbyggingen vil ha negative konsekvenser for dyreliv, naturmangfold og truede arter. Ei heller at opplevelsen av turområdet vil endres når naturen rundt i stor grad blir borte.

Det kommenteres også i artikkelen at grunneier vil at folk skal stole på deres løfter om at skogen skal vernes. Uten å på noe vis ønske å trekke grunneiers troverdighet i tvil, er vi mange som bor i nærområdet for den pågående utbyggingen av Skoglundkollen som ønsker å fremheve at vi har lite grunn til å stole på løfter om vernede grøntområder. Uforutsette endringer kan fort føre til at vern må vike, slik vi har sett rundt Skoglundkollen hvor det i dag ikke står igjen grønne områder eller flere enn en håndfull trær. Resultatet er irreversibelt, ødeleggende og sjenerende for de av oss som bor i området.

Vi håper våre politikere vil følge konsekvensutredningens anbefaling om å ikke ta dette planforslaget inn i kommuneplanen. Ikke bare er det kartlagt store negative konsekvenser i forbindelse med en slik utbygging, men den er heller ikke nødvendig for Vestby kommunes mål om boligbygging.

Marianne Moen, Richard Attlee, Jenny Fimland Kleven, Tove Bjerknes, Lina Wensell, Sigrid Harms, Sissel Thome, Charlotte Barbulla, Unni Tryti, Lill Merethe Kleven, Annette Gustavsen, Bjørn Erik Bjerk, Anders Andreas Engh, Magnhild Germain, Inger Hanssen, Terje Lunder, Solveig Nyberg, Helle Ådalen, Gitte Martinsen, Eldrid Eide Røyneberg, Terje Røyneberg, Elisabeth Fabritius Aune, Ellen Färm, Lisbeth Grødal, Anja Brenna, Bodil Ekrem, Hilde Ødegård Voldengen, Ingvild Szabo Varkøy, Justyna Rozycka, Gunhild Holta, Espen Møkkelgjerd, Maria Thérése Solli, Bente Andersen, Ann Tremblay Vølstad, Donata Biernat, Stine Jacobsen, Beth Roberts

Underskrevet på vegne av beboergruppe mot utbygging av Deørskogen