FOLLO: Årsaken var at Sivilforsvaret, som opererer varslingsanlegget, avholdt én av to årlige øvelser.

Det var signalet for «viktig melding – søk informasjon» som ble sendt ut klokka 12.00 onsdag, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Onsdagens varsling besto av tre signalserier på tre støt hver, med ett minutts opphold mellom seriene. Dette er det signalet sivile myndigheter vil bruke hvis de ønsker befolkningens oppmerksomhet, for eksempel store ulykker hvor et rammet område må evakueres.

Her kan du lese mer om de ulike varslingssignalene.

Sivilforsvaret har flere varslingssignaler, men bruker nå bare dette ene signalet.

I fredstid er det politiet som har myndighet til å bruke Sivilforsvarets tyfoner. I en krisesituasjon vil alarmen være etterfulgt av en nyhetsmelding lest opp på NRK, da primært i en av de nyhetsrettede kanalene, som P1.

Varslingssignalene «flyalarm» og «faren over» vil ikke lenger bli testet regelmessig under varslingsøvelser.

I Østfold er det 48 operative tyfoner fordelt på Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Moss kommuner.

Kilde: Sivilforsvaret.no