Derfor sa ordføreren nei til servering på Son torg

Et enstemmig formannskap sa nei til å tillate salg av mat og alkohol på et område på Son torg.