Det blir konsert med Anita Skorgan i Son kulturkirke, men noen endringer må til

Det blir konsert med Anita Skorgan i Son kulturkirke lørdag 14. mars, men en del tiltak må på plass før det er forsvarlig.