Roble Wais forsøker å fremstille seg selv som den politikeren i Vestby som er mest bekymret for mobbetall i kommunen. Det er selvsagt ikke riktig. Alle politikere i Vestby er bekymret, og mener det må settes inn tiltak.

I sitt leserinnlegg I Vestby Avis uttaler Roble Wais blant annet følgende:

Med Arbeiderpartiet i spissen har de valgt å legge ned skole, oppvekst- og kulturkomiteen. Arbeidsvilkårene for meg som skolepolitiker har blitt mye vanskeligere. Det er et hav av utfordringer jeg ønsker å ta opp og sette søkelys på, men ombudsrollen min er betraktelig svekket.

Jeg synes dette utsagnet er svært underlig med tanke på hva Roble Wais har bidratt med i det aktuelle utvalget (SOK). Jeg har gått gjennom alle protokollene for utvalget det siste 1,5 året utvalget eksisterte. Det er de protokollene som er lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Gjennomgangen viser følgende:

I perioden 2018 og halve 2019 ble det behandlet 35 saker. I alt ble 24 saker vedtatt med teksten «Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt».

Av de resterende sakene er det minst tre suppleringsvalg, og det er kanskje tre saker hvor representanter fremmer forslag. En slik sak var veinavn. Flere saker ble også utsatt. Roble Wais fremmet ett forslag. Han ønsket en utredning om fritt skolevalg i Vestby.

Når Roble Wais sier at det er et hav av utfordringer han ønsker å sette søkelyset viser denne gjennomgangen at han ikke benyttet muligheten da han satt i utvalget.

Videre er det slik at administrasjonen informerte alle politikere i Vestby om tiltak som ble satt i gang da mobbe-tallene ble kjent. Det skjedde den 17. juni i år. Noen av tiltakene var disse:

  • Økt fokus på klasseledelse og klassemiljø, med ekstern veileder.
  • Bruk av opplegget beskrevet som «Robust ungdom» med ekstern veileder
  • Styrket sosialpedagogisk ressurs
  • Systematisk tilsyn

På barnetrinnet er følgende nevnt:

  • Kurs i «Mitt valg»
  • Samarbeid med rådgivere for bedre skolemiljø
  • Relasjonsorientert lærer/ansatt metode.

Poenget med å nevne dette er at det har blitt reagert, og tiltak har blitt satt inn. Jeg kan ikke se at noen har kritisert dette, eller fremmet alternative forslag. Hvis Høyre har bedre løsninger, så er tiden inne til å vise kortene og fremme forslag. Det hjelper ikke bare å være opprørt.

Vestby SV stoler på at vår administrasjon tar dette på største alvor, og at de vil følge opp saken. Vi stoler på at vi vil bli orientert om utviklingen og venter spent på neste elevundersøkelse.

I mellomtiden så heier vi på lærerne og de som nå prøver å finne løsningen på denne utfordringen. Samtidig så har vi den største respekt for de mødrene som har stått frem og fortalt sin historie. De fortjener respekt, og de fortjener å bli tatt på alvor.